IJ-nr 2013-06B - Advokatlekkasjesaken - Høyesterett 2013-10-11