Pressens samfunnsrolle

ANB

YTRINGSFRIHET OG INFORMASJONSFRIHET

ANBs fremste oppgave er å forvalte ytringsfrihet og informasjonsfrihet, avdekke kritikkverdige forhold og sikre avisene og deres lesere en bred dekning av alle viktige samfunnsområder.

- Derfor søker ANB informasjon gjennom kritisk, uavhengig journalistikk, og lar seg ikke binde av noen interesser.

- Derfor sørger ANB for at partene kommer til orde i kontroversielle saker.

Dagsavisen

1. Dagsavisens samfunnsrolle

1.1. Dagsavisens journalistikk er fri og uavhengig av politiske partier, økonomiske interesser og myndigheter.

1.2. Dagsavisen skal være en modig avis som setter et kritisk søkelys på samfunnet og de som utøver makt. Redaksjonsledelse og medarbeidere har et ansvar for å sikre at vår journalistikk er godt underbygd med fakta, og er presentert på en måte som er i tråd med gjeldende presseetikk.   

1.3. Dagsavisen er en meningsbærende avis med et klart ståsted på venstresiden. Vi skal spille en sentral rolle som en kommenterende stemme, og som en premissleverandør i samfunnsdebatten.

1.4. Dagsavisens redaksjonelle behandling av kilder og fakta skal være saklig og balansert, og ikke farges av avisens politiske ståsted.