Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.

Dagbladet

2.1.A Det betyr at ansvarlig redaktør også har ansvar for kommentarfelt og andre brukerinteraksjoner, samt lenker til eksterne kilder og alle samarbeid med tredjeparter, inkludert på kommersielle flater. 
2.1.B Den enkelte medarbeider har et personlig ansvar for den faglige og etiske kvaliteten på sitt arbeid.

Les Dagbladets husregler her.