En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.

Lindesnes

Medarbeidere i Lindesnes må ikke motta gaver eller ytelser av annet enn helt uvesentlig verdi i forbindelse med yrkesutøvelsen. Dersom medarbeideren er i tvil om hvorvidt en gave faller på den ene eller andre siden av streken, skal det tas kontakt med overordnet.

Fellesmailene i Lindesnes skal ikke brukes til private gjøremål, som å bestille varer eller tjenester privat. Disse skal heller ikke brukes i privat kontakt med offentlige myndigheter.