Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.

Dagbladet

3.4.A Vis stor varsomhet ved behandling og oppbevaring av fortrolig informasjon. Bruk de beste verktøyene som er tilgjengelig til enhver tid for å beskytte både kilder og informasjon, som for eksempel ved å kryptere kommunikasjon om nødvendig. Vær bevisst på sårbarheter, både knyttet til dine arbeidsverktøy og kommunikasjonsform. Rådfør deg med datasikkerhetskyndige om nødvendig.

Les Dagbladets øvrige husregler her.