Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.

Laagendalsposten

Slik dekker vi krimsaker i Laagendalsposten

HOVEDPOLICY:

1. Laagendalsposten skal IKKE identifisere i krimsaker.

2. Vi skal, gjennom vår journalistikk, IKKE utvide kretsen av de som allerede vet.

 

Dette er de to overliggende prinsippene for all vår krimjournalistikk. Når det er sagt, er det selvsagt unntak. Unntakene skal drøftes med vaktsjef, redaktørvakt FØR vi publiserer sakene på nett eller papir.

 

Videre følger noen andre, men viktige kjøreregler for jobbing med krimsaker:

1. Vi skal ALLTID sladde bilens registreringsnummer FØR bildet legges inn i SAXO når vi dekker ulykker.

2. Vi skal ALDRI publisere bilder av skadede eller døde personer fra en ulykke.

3. Vi skal hele tiden være svært aktsomme i forhold til andre identifiserende elementer i krimsaker/ulykker - det være seg både tekst og bilder.

4. Vi skal være svært varsomme med identifiserende elementer, som alder, bosted, yrke, tillitsverv osv.

5. Vi skal være varsomme med populærbetegnelser som kjeltring, skurken, svindleren osv. Dette blir ofte gjort for å farge språket. Det skal vi ikke gjøre i denne typen saker.

6. Ved tvilstilfeller SKAL alltid redaktørvakten kontaktes FØR vi publiserer.

Vi skal ikke identifisere etnisk opprinnelse – dersom det ikke er relevant for saken. Relevansen skal drøftes med vaktsjef eller redaktør – FØR publisering.