Kurs og møter

Norsk Redaktørforening arrangerer en rekke kurs og møter hvert år. Vår- og høstmøtene er de største fellesmøtene for NRs-medlemmer. Annet hvert år er det landsmøte i forbindelse med vårmøtet. NR Kompetanse er en serie praktiske kortkurs om alt fra innsyn og opphavsrett, til etikk og ledelse. I tillegg arrangerer NR en rekke møter i samarbeid med andre organisasjoner, og NRs regionforeninger arrangerer også en hel del møter og kurs.