Sak 5c Forslag til endringer i vedtektene for NRs vederlagsfond