Sak 5d Forslag til prinsipper for fordeling av vederlag