2016-11-08 - Felles uttalelse ny domstollov fra NP, NJ og NR