2017-02-06 - Høringsuttalelse lov om opptak mm - skjermingsverdige objekter - NP NJ NR