Generelt nettvett

Generelle sikkerhetsråd for alle som bruker teknologi i hverdagen:

  • Husk at kriminelle som angriper tekniske løsninger i de fleste tilfellervil måtte lure deg som bruker for å kunne lykkes. Klikk ikke på lenker eller vedlegg du ikke er trygg på. Vær særlig oppmerksom dersom du mottar e-post,SMS og telefoner som prøver å fremkalle følelse av frykt, hastverk eller fristelser.
  • Velg ulike passord på ulike tjenester og lag lange passord som er vanskelig å gjette for andre. Bruk gjerne setninger eller passordhåndteringsprogrammer som f.eks.1Password eller Lastpass. Aktiver alltid to-faktor innlogging dersom mulig. Da vil du ved innlogging benytte noe du har (f.eks. mobil) eller noe du er (f.eks. fingeravtrykk), i tillegg til det du vet (f.eks. et passord).
  • Aktiver alltid to-faktor innlogging dersom mulig. Da vil du ved innlogging benytte noe du har (f.eks. mobil) eller noe du er (f.eks. fingeravtrykk), i tillegg til det du vet (f.eks. et passord).
  • Må du ha en huskeliste, skriv ned hint på papir og beskytt dokumentet som et verdipapir.
  • Endre alltid oppstarts- og standardpassord på nye produkter og tjenester.