2. Å tørre å innrømme feil

Vi har mye å være stolte av i norsk mediebransje. En ting vi kanskje ikke skal være så stolte av er vår evne til å innrømme og eventuelt beklage feil vi gjør. Trolig har det ført til langt flere klagesaker til PFU enn det som burde vært nødvendig.

 I det minste mener vi det finnes mange eksempler i PFU-basen på at redaksjoner, i stedet for å insistere på ikke å ha gjort noe kritikkverdig, burde ha kommet klager i møte og forsøkt å løse saken på et lavest mulig konfliktnivå. 

Målet for oss, og for Norsk Presseforbund, er å bidra til å øke andelen klagesaker som blir løst gjennom minnelige ordninger. Statistikken for de siste årene ser slik ut:

På grunn av at det fra og med 2015 ble gjort visse endringer i måten PFU fører statistikk på, så ser tallene for de tre siste årene (2015-2017) strengt tatt hyggeligere ut enn de er. Fra og med 1.1.2015 er klager uten samtykke, klager som er foreldet (dvs. avvist og henlagt) tatt ut av statistikken.

Det gir nok et mer korrekt og reelt bilde. Men samtidig ble også andelen løst ved minnelig ordning høyere. I realiteten er trolig prosentandelen løst ved minnelig ordning omtrent den samme som i 2014, dersom vi sammenligner tilsvarende tall, og altså dramatisk lavere enn for eksempel i 2012. 

Det er all grunn til å tro at det er potensiale for å øke prosentandelen betydelig.

Tilbake til hovedsiden for veilederen