1.Klargjør debattreglene og ytrernes eget ansvar

Utgangspunktet for all debatt er at den som ytrer seg også er den som først og fremst er ansvarlig for ytringene. Dette bør tydeliggjøres overfor dem som vurderer å delta i kommentarfelter eller i andre fora hvor publikum inviteres til selv å poste innlegg og synspunkter.

Mange redaksjoner har retningslinjer av typen:

 «Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.»  (Nordlys)

Eller:

«iTromsø ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk eller lovverk. Vi oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger, og forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.» (iTromsø)

NRK Nordland går litt lengre, og tydeliggjør ytrerens ansvar:

«Hold deg innenfor loven.  Alle innlegg som kan være juridisk problematiske vil bli fjernet (injurierende påstander, brudd med opphavsretten, osv.). Rasisme, kjønnsdiskriminering, hets mot folkegrupper eller andre former for hatefulle ytringer tolereres ikke. Det er du, og ikke NRK, som har det juridiske ansvaret for ditt bidrag i våre kommentarfelt.» (vår understrekning)

Det samme gjør Verdens Gang:

«Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner.»

I Budstikkastarter man med å tydeliggjøre ytrerens ansvar: «Budstikka gjør oppmerksom på at du er personlig, juridisk ansvarlig for kommentarer til artikler. Det gjelder enten innlegg skrives på våre nettsider eller på avisens Facebook-sider. Dette innebærer også at den som kommenterer i utgangspunktet ikke er underlagt noen form for kildevern. Alle lesere er hjertelig velkommen til å kommentere saker. Vi ønsker engasjerende debatt på budstikka.no. Budstikka leser jevnlig kommentarer og modererer innlegg i kommentarfeltene. Vi krever en respektfull og saklig tone, og ber om at du holder deg til sak. Trakassering, grove personkarakteristikker, injurierende ytringer, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Spam og reklame vil bli slettet. Du må kommentere under eget navn. Du kan varsle Budstikka dersom du ser innlegg som du mener er brudd på god debattskikk. Brukere som ikke respekterer avisens regler, kan bli utestengt.»

Også på diskusjon.no blir det gjort uttrykkelig oppmerksom på at bruker av forumet ikke uten videre er underlagt kildevern, hvilket jo selvsagt er helt riktig, men som mange trolig misforstår:

 «Som bruker av forumet er du ikke automatisk underlagt redaksjonelt kildevern, men redaktør kan inngå forhåndsvis avtale med brukeren om kildevern eller etter selvstendig vurdering beslutte slikt. Diskusjon.no vil oppgi personopplysninger til politi og rettsvesen hvis man får en rettslig begjæring knyttet til (mulige) kriminelle handlinger som etterforskes av politiet, og disse opplysningene er relevante.

(…)

Du er personlig ansvarlig for innholdet i debattinnleggene du publiserer.»

Vi mener langt flere redaksjoner burde være mye tydeligere på hvilket ansvar ytreren selv har, og også tydeliggjøre at det ikke følger noe automatisk kildevern med det å få adgang til å publisere direkte i kommentarfelt og lignende. Det kan også være en ide å stille krav om at man må krysse av for å ha lest debattreglene før man kan publisere.

PFU har for øvrig – i enkelte tilfeller trukket frem i formildende retning at mediet hadde tydelige regler for nettkommentarer. Også av den grunn kan dette være viktig.

Tilbake til hovedsiden for veilederen