2. Sørg for en skikkelig registreringsordning

Dersom du skal kunne røkte debatten, og også gjenfinne dem som bruker forumet, er det helt avgjørende at du har en skikkelig registreringsordning.

 Den bør ikke minst være lagt opp slik at den er så vanskelig som mulig å omgå, gjennom bruk av falske profiler eller opplysninger. Selv om du tillater debattanter å delta anonymt eller under «nick», så bør dere som redaksjon kjenne vedkommendes identitet. Det har også betydning dersom noen ønsker å rettslig forfølge de som har kommet med straffbare ytringer. Det finnes en rekke ulike måter å registrere brukere på, enten via Facebook-konto, Disqus, aID eller andre.

Vi finner det vanskelig å anbefale det ene systemet foran det andre, men vil gi det generelle råd å bruke litt tid på å finne det du opplever som det beste. Vær ellers oppmerksom på at enkelte redaksjoner – for eksempel Nettavisen – har laget sitt eget innloggingssystem, fordi man mener at blant annet Facebook ikke er sikkert nok med tanke på å lage falske identiteter.

Tilbake til hovedsiden for veilederen