4. Forsterk moderering på visse saker

Typiske temaer er innvandring og integrering, religion, sex osv.

I forlengelsen av punkt 3 kommer de sakene som det kan være vanskelig å stenge for kommentarer, rett og slett fordi de fortjener å bli debattert og fordi engasjementet er stort, men hvor det også lett kan dukke opp ulovlige eller uetiske ytringer og hvor debatter lett kan utvikle seg i en retning redaksjonen ikke ønsker. 

Her er typiske temaer alt som har med innvandring og integrering å gjøre, religion, sex, osv. 

Konflikten i Midt-Østen er et typisk eksempel på internasjonale spørsmål som kan vekke stort engasjement, og hvor det samme engasjementet noen ganger utarter på en måte dere ikke ønsker i eget kommentarfelt

Tilbake til hovedsiden for veilederen