5. Bruk filter og varsling

Det finnes en rekke filterprogrammer av ulik kvalitet på markedet. Det kan være vanskelig å kalibrere disse slik at de siler ut og varsler om det man virkelig ønsker å sile ut, men vi vil uansett anbefale at det vurderes som et mulig tiltak.

Det samme gjelder, ikke minst, mulighet for andre deltakere å rapportere innlegg som bryter med juss eller etikk. Det er trolig et vel så effektivt verktøy, selv om det kan være krevende å administrere, særlig dersom det er noen som bestemmer seg for å rapportere alt man er uenig i. De fleste som opererer med kommentarfelt har uansett varselknapper og vi anbefaler dette.

Når man velger å slette innlegg, er det en fordel at debattantene får en begrunnelse for slettingen.