9. Steng ute de som bryter reglene

De fleste redaktørstyrte medier har utestenging av enkeltpersoner som sin sterkeste sanksjon.

Og mange bruker den aktivt. Blant de større nettstedene med mye brukergenerert innhold og stor aktivitet kan det hos enkelte være opptil 50 personer som til enhver tid er utstengt.

Lengden på «karantenen» varierer, men flere opererer med tre måneder som en førstegangsstraff.

Vi mener det er grunn til å vurdere om ikke personer som gjentatte ganger bryter med reglene, bør utestenges for lengre perioder.