Smittestopp og kildevernet

Her er Norsk Redaktørforenings veileder om bruk av helsemyndighetenes app Smittestopp. I juni 2020 ble smittestopp-appen stanset av Datatilsynet pga personvern-brudd. I desember 2020 ble det lansert en ny app. Mange av rådene i denne veilederen er likevel fortsatt nyttige. Her er informasjon om den nye appen sendt ut til NR-medlemmene i januar 2021.

1. Sju råd om Smittestopp og kildevern
2. Hvorfor en veileder
3. Slik virker appen Smittestopp
4. Kildevernet
5. Slik utfordrer Smittestopp kildevernet og personvernet
6. Eksempler på interne råd