Nasjonal redaksjonell årsrapport

Siden 2010 har Norsk Redaktørforening gitt ut en nasjonal redaksjonell årsrapport med rapporter fra en rekke norske mediehus og i tillegg årlige oppsummeringer av offentlighet, mediejuss og medieetikk