Full behandling av Rolfsen-saken

Høyesteretts ankeutvalg har henvist beslaget hos filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen til full behandling - og med muntlige forhandlinger. - Meget gledelig, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Etter at PST har fått medhold i sitt omstridte beslag både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, har det vært knyttet spenning til Rolfsens anke til Høyesterett. Ikke bare blir saken henvist til behandling. Det blir også muntlige forhandlinger, noe PST i utgangspunktet ikke ønsket.

 I tillegg til sin egen prosessfullmektig, advokat Kim Gerdts hos advokatfirmet Brodtkorp & Gerdts, får Ulrik Rolfsen nå også hjelp fra advokat Vidar Strømme hos advokatfirmaet Schjødt. Sistnevnte er engasjert av Norsk Redaktørforening, som nå har status som partshjelper for Rolfsen.

- Det er ikke overraskende, men desto mer gledelig at ankeutvalget henviser saken til fullbehandling. Saken reiser viktige prinsipielle problemstillinger, spørsmål som er viktige for norske medier og norsk journalistikk. Derfor har vi også gått tungt inn med støtte til Rolfsen, sier NRs generalsekretær.

Les mer her og her.