Nyhetsarkiv

01.02.2023 13:01

Fotplager er vanlig og i mange tilfeller svært hemmende for dem det gjelder. Likevel har man frem til nå manglet et spørreskjema som kartlegger fotplager og som er testet på norske pasienter.

01.02.2023 11:12

Adresseavisen gjengir 27. januar min beskrivelse av debattklimaet rundt Helseplattformen i sosiale medier på en måte som kan oppfattes som kritikk ...

01.02.2023 11:12

Øyunn Krogh sier hun er redd for å gå ut av døren etter botox-hetsen. Det får flere influensere til å se rødt.

01.02.2023 10:51

DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift er et fagtidsskrift for dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulering av praksis og forskning.

01.02.2023 10:33

Lederen av Norges Bondelag stiller seg undrende til hvorfor dagligvarebransjen setter opp matvareprisene så mye som de gjør.