Om NR

Norsk Redaktørforening - stiftet som avisredaktørforening i 1950 - teller i dag omkring 700 medlemmer i alle former for nyets- og aktualitetsmedier i Norge.

Foreningens hovedformål er å verne om ytringsfriheten og trykkefriheten som rettstatens og demokratiets grunnpilarer. Massemediene er det åpne samfunns arena for fri informasjon, samfunnskritikk og debatt. Redaktøren bestemmer mediets innhold og garanterer for den redaksjonelle frihet og uavhengighet i forhold til myndigheter, eiere, annonser og andre, slik det er uttrykt i vedtektenes § 2. 

Foreningens sekretariat:

Rådhusgaten 17

0158 Oslo

Telefon +47 22405050

Epost post@nored.no

Historie

Norsk Redaktørforening ble stiftet i 1950, som landsomfattende forening for sjefredaktører i avisene. Tidligere hadde man hatt to andre sammenslutninger for avisredaktører; en i Oslo og en for resten av landet.

I starten organiserte NR altså kun ansvarlige redaktører i avisbedrifter og nyhetsbyråer. Gjennom flere vedtektsendringer er medlemsgrunnlaget endret, slik at NR i dag omfatter redaksjonelle ledere på ulike nivåer i alle typer nyhets- og aktualitetsmedier

NR har i 2017 cirka 700 medlemmer.