Om NR

Norsk Redaktørforening - stiftet som avisredaktørforening i 1950 - teller i dag omkring 730 medlemmer i alle former for aktualitetsmedier i Norge.

Foreningens hovedformål er å verne om ytringsfriheten og trykkefriheten som rettstatens og demokratiets grunnpilarer. Massemediene er det åpne samfunns arena for fri informasjon, samfunnskritikk og debatt. Redaktøren bestemmer mediets innhold og garanterer for den redaksjonelle frihet og uavhengighet i forhold til myndigheter, eiere, annonser og andre, slik det er uttrykt i vedtektenes § 2. 

Foreningens sekretariat:

Rådhusgaten 17

0158 Oslo

Telefon +47 22405050

Epost post@nored.no

Historie

Norsk Redaktørforening ble stiftet i 1950, som landsomfattende forening for sjefredaktører i avisene. Tidligere hadde man hatt to andre sammenslutninger for avisredaktører; en i Oslo og en for resten av landet.

I starten organiserte NR altså kun ansvarlige redaktører i avisbedrifter og nyhetsbyråer. Gjennom flere vedtektsendringar er medlemsgrunnlaget endret, slik at NR i dag omfatter redaksjonelle ledere på ulike nivåer i alle medietyper (avis, nyhetsbyråer, kringkasting, periodiske publikasjoner, fagpresse og elektroniske medier).

NR har i 2015 cirka 730 medlemmer.