Regionforeningen ble stiftet 12. april 1980 og organiserer redaktører i Hordaland og Sogn og Fjordane. Foreningen har 69 medlemmer pr. januar 2021

Fungerende leder for Vestafjelske Redaktørforening, er for tiden distriktsredaktør i NRK Vestland, Dyveke Buanes - dyveke.buanes@nrk.no

Med seg i styret har hun:

  • Astrid Dalehaug Norheim, Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) (kasserer)
  • Kai Aage Pedersen, Firda