7.
mars

Mediemangfoldsutvalget overleverer innstilling

Kulturministeren får overlevert uredningen fra mediemangfoldsutvalget kl 12 tirsdag 7. mars.