7.
mars

Mediemangfoldsutvalget overleverer innstilling

Kulturministeren får overlevert uredningen fra mediemangfoldsutvalget kl 10.15 tirsdag 7. mars.