Nyheter

Stor uenighet om innsyn i pasientjournaler

Oslo Redaktørforening arrangerte åpen debatt om diskusjonen omkring åpenhet og taushet om pasientjournaler 22. mai. Utgangspunktet er VGs prisvinnende journalistikk om tvangsprotokollene. 

Samlet støtte til digital nullmoms for fagpressen

Redaktørene i fagmedier arbeider under samme ansvar som sine kolleger i dagspressen. – De bør følgelig også få samme rammevilkår, poengterte NRs generalsekretær Arne Jensen i høringen i finanskomiteen 22. mai. 

Medieorganisasjonene argumenterte også for at digital nullmoms må gjelde for enkeltartikler.

NR ga innspill til Domstoladministrasjonen

NRs generalsekretær møtte Domstolsadministrasjonens strategigruppe onsdag 24. mai for å gi innspill til domstolenes nye strategiplan, kalt Domstolene 2025.

Støttet fengslede tyrkiske journalister

Over 300 redaktører og journalister markerte sin protest mot Tyrkias fengsling av journalister på verdenskongressen til International Press Institute (IPI) 18.-20. mai. Nyhetsredaktør i NTB, Ole Kristian Bjellaanes ble gjenvalgt i styret for IPI. IPI vedtok en sterk oppfordring til EU om å forsvare pressefrihet.

Selvmordsomtale ved epidemier – her er 7 råd

Heldigvis har vi stort sett vært forskånet for selvmordsepidemier i Norge. Dermed har vi også liten trening i hvordan vi skal omtale det når det inntreffer en økning i antall selvmord og selvmordsforsøk i en begrenset befolkningsgruppe. I forbindelse med omtalen av advarslene fra Trondheim kommune og helsevesenet den siste uka er det derfor naturlig å komme med noen råd.

Livsviktig åpenhet om pasientjournaler

Alle roser VGs prisvinnende journalistikk om ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Men sterke krefter i helsevesenet kjemper likevel imot at slik journalistikk skal være mulig å utføre i fremtiden. Det skriver advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud og ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø i en kronikk i Aftenposten.

Send sommervikarene på kurs!

Har du sommervikarer eller ferske journalister som trenger en oppdatering på dekning av ulykker?  Da bør du oppfordre dem til å delta på kurs 15. juni. Bak kurset står Oslo Redaktørforening, Oslo Journalistklubb og nødetatene i Oslo. 

Medieleder 2017 - sjekk hvem som er påmeldt

Hittil er det 90 påmeldte til konferansen i Trondheim 13. juni som NR og MBL arrangerer i samarbeid med jubilanten Adresseavisen. Sjekk lista her og meld deg på!