Nyheter

TV2 anker kirurgi-dommen

Hjernekirurg Per Kristian Eide vant frem i Oslo tingrett i søksmålet mot TV 2. Én av redaktørene, tre journalister og TV 2 selv er tilsammen dømt til å betale Eide 825.000 kroner i oppreisning. Dommen blir anket, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Protesterer mot Al Jazeera-stenging

Medieorganisasjonene protesterer mot Saudi Arabias og den arabiske koalisjonens krav overfor Qatar om at tv-stasjonen Al Jazeera og en rekke andre nyhetsredaksjoner må stenges. Reaksjonen får internasjonal oppmerksomhet.

Gull & Gråstein til Lillestrøm

I år er det igjen klart for den populære Gull & Gråstein-konferansen. Konferansen går av stabelen i dagene 27.-29. oktober og er i år flyttet fra Sundvolden til Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Frikjent for nettidentifisering

Redaktøren av et nettmagasin er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for en tiltale om brudd på privatlivets fred etter at magasinet publiserte navn på domfelte i en overgrepssak.

Avtale om Pressens Hus

Fem medieorganisasjoner og Institutt for Journalistikk undertegnet i dag en intensjonsavtale om etableringen av et Pressens Hus i Oslo.

Vil styrke kildevernet

Bedre og tydeligere regler om innsyn i dokumenter og styrking av kildevernet gjennom taushetsplikt og etterforskningsforbud. Det er hovedpunktene i Norsk Redaktørforenings høringsuttalelse til utkastet til ny straffeprosesslov.

Vil ha fritak for journalister

I en felles høringsuttalelse til utredningen om det nye Sivilforsvaret ber medieorganisasjonene om at det blir vurdert å gi bedre muligheter for fritak for tjenesteplikt for journalister.

Skattelister som før

Bortsett fra at årets skattelister publiseres kokken 07.00 og ikke klokken 03.00, legges det ikke opp til endringer fra Skatteetatens side.