3. mai i fjor ble «World War C» av Christian Bloom kåret til Årets avistegning 2021, og Bloom fikk utdelt prisen av juryleder Sarah Sørheim.

(Illustrasjon: Christian Bloom/foto: Gorm Kallestad/NTB)

Årets avistegning for 2021 skal kåres

Hvem har laget årets avistegning i 2021? Nå er konkurransen åpen for påmeldinger. Prisen er tidligere blitt delt ut annet hvert år av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening i fellesskap siden 2003. Nå har de tre organisasjonene vedtatt at dette skal bli en fast årlig prisutdeling. Prisen vil bli utdelt under Medieleder-konferansen i Bergen 4. mai.

- Alle tre organisasjonene mener det er viktig å løfte frem avistegnerne. Norge har en stolt tradisjon og svært høyt nivå på avistegnerne, og dette vil den årlige utdelingen understreke, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

- Avistegninger er utøvelse av pressefrihet i praksis. Det er viktig for oss å løfte fram avistegningene og avistegnerne. De gjør en utrolig viktig jobb, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

- Det er lett å tenke at avistegningen vil dø ut med papiravisen, men det har ikke skjedd. Avistegningen har på de ulike flatene betydelig gjennomslagskraft, og er et av medienes viktige virkemidler når ytringsrommet skal utfordres, sier leder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag.

Årets avistegning skal synliggjøre tegningen som et eget journalistisk uttrykk i såvel trykte medier som på nett. Prisen er på 30.000 kroner og den ble innstiftet av Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening i 1997.

Tegninger fra 2021 kan delta i årets konkurranse. Konkurransen er åpen for alle som har fått publisert tegninger i papir- og nettaviser i denne perioden.

Fristen for å sende inn bidrag er 7. april 2022. Bidrag (maks tre per tegner) sender du elektronisk til post@mediebedriftene.no.

-Avistegninger kan formidle en hel historie i en eneste illustrasjon, det er kunst med en tydelig nyhetsknagg og et godt skråblikk på historien. I MBL har vi sett at dette også innebærer en pedagogisk dimensjon og har derfor bidratt til en gratis nettressurs for skolene, avistegning.no. Denne gir en god fortelling av norsk historie fra andre verdenskrig og til dagens tegninger, sier Øgrey.

- I Norge er vi heldige å fortsatt ha en stor bredde i avistegnere. Derfor mener NJ, NR og MBL at det er riktig å dele ut prisen årlig, sier Tryggestad.

Årets jury vil bestå av Stig Jakobsen (Nidaros, juryleder, MBLs representant), Sarah Sørheim, (NTB, NRs representant), Hege Ulstein (Dagsavisen, NJs representant) og Bianca Boege (Avistegnernes Hus, avistegnernes representant).

Vedtekter for prisen:

1. Prisen for Årets Avistegning er innstiftet i fellesskap av Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Norsk Journalistlag (NJ),) og Norsk Redaktørforening (NR).

2 Formålet med prisen er å understreke og markere tegningen som et eget journalistisk uttrykksmiddel i papir- og nettaviser. Prisen er tenkt som et bidrag til å befeste denne ytringsformens posisjon.

3. Prisen for Årets Avistegning er på 30.000 kroner og deles ut hvert år. Prisen finansieres likt mellom de tre organisasjonene.

4. Invitasjon til å delta i kåringen sendes ut senest i mars, og omfatter tegninger fra foregående kalenderår.

5. Prisen tildeles av en jury bestående av fire medlemmer. Hver av de tre organisasjonene nevnt i punkt 1 oppnevner én representant hver. I tillegg oppnevner Norsk Avistegnerlaug ett medlem, med varamedlem. Alle medlemmene har i utgangspunktet en funksjonstid på fire år (to tildelinger). Avistegnere som selv deltar i konkurransen, kan ikke delta i juryens drøftelser.

6. Vervet som juryleder veksler mellom de tre organisasjonene.

7.   Juryen vil i sin vurdering legge vekt på at avistegningen:

• er et journalistisk uttrykksmiddel

• er en illustrasjon til en dagsaktuell eller tidsaktuell begivenhet

• er en kommentar til nyhetsdøgnet eller en pågående samfunnsdebatt

• har et selvstendig meningsbærende uttrykk, gjerne i samspill med eller som utdypning av det skrevne ord

• er nyskapende og/eller bidrar til å stimulere til nyskapning i norsk avistegning

• har norsk særpreg, originalitet og kunstnerisk kvalitet

Prisen kan deles ut for avistegninger innen enhver sjanger.

8. Årets Avistegning deles ut på en av de tre organisasjonenes årlige fellesmøter.

9. Den organisasjonen som står for det gjeldende årets utdeling har også ansvaret for de praktiske og økonomiske sidene ved kåringen, herunder innkalle juryen og legge praktisk til rette for dens arbeid.

10. Disse vedtekter er vedtatt i NJs arbeidsutvalg, MBLs hovedstyre og NRs hovedstyre og kan bare endres etter likelydende vedtak i de samme organer.