Ivan Kolpakov, redaktør i Meduza, besøkte Medieleder 2022 i Bergen nylig. (Foto: Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal/Medier24)

Advarer mot demokrati-kutt

Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Presseforbund (NP) ber Stortinget om si nei til regjeringens forslag om kutt i bevilgninger til menneskerettigheter i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

I et brev til Stortingets finanskomité viser de tre organisasjonene til at regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til menneskerettigheter med 136,2 mill. kroner, til 535,5 mill. kroner.

"I en tid da demokratiske prinsipper, og ytrings- og pressefriheten trues både i Europa og mange andre deler av verden, er det både overraskende, skuffende og uklokt at det foreslås et så kraftig kutt i bevilgninger til menneskerettigheter. Vi ber derfor om at komiteen sørger for at ytrings- og pressefrihetsarbeidet blir skjermet fra kutt", heter det blant annet i brevet til Stortingspolitikerne. NR, NJ og NP viser særlig til utvikling i Russland. 

"Dessverre går utviklingen feil vei – ikke minst i Russland der det for tiden knapt er mulig å drive fri og uavhengig journalistikk. Medielover forhindrer mediene å gjøre jobben sin. Desinformasjonen florerer. Svært mange må gjøre jobben fra eksil, slik nettavisen Meduza gjør det. Mandag 23. mai blir redaksjonen tildelt Fritt Ords Pris for innsatsen som en av de viktigste frie og uavhengige nyhetskildene fra og om Russland. Det er svært gledelig, men Meduza og mange andre russiske eksil-medier sliter med å finansiere journalistikken i dagens vanskelige situasjon."