Advarer mot hemmelighold rundt Baneheiautvalget

Norsk Redaktørforening har, sammen med NP, NJ og MBL, avgitt høringsuttalelse om forslaget til lov om informasjonstilgang for Baneheiautvalget.
Her understreker organisasjonene at det er viktig at journalister og allmennheten kan følge utvalgets arbeid og advarer mot samme type oppskrift på hemmelighold i strid med offentleglovas formål som ble bruk av koronautvalget og ekstremismekommisjonen.

Presseorganisasjonene mener at utvalget må være underlagt reglene i offentleglova, forvaltningsloven og arkivloven, herunder å føre en oppdatert postliste. 

I høringsuttalelsen advares det mot den samme "oppskrift for hemmelighold i strid med hele offentleglovas formål" som ble gitt til blant annet koronautvalget og ekstremismekommisjonen.

- Baneheia-saken har potensiale til å svekke tilliten både til politi, domstoler og til Gjenoppakelseskommisjonen. For å bevare den tilliten som en rettsstat er helt avhengig av,  bør alle ha en felles interesse av størst mulig åpenhet rundt dette arbeidet, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

Les høringsuttalelsen her.

Les mer om høringen her.