Ved noen av meklingene kan det bli lang ventetid for journalister i korridoren utenfor Riksmeklerens kontor. Nå har Norsk Redaktørforening tatt opp spørsmålet om arbeidsforholdene for journalistene med Riksmekleren.

Ber Riksmekleren om å tilrettelegge bedre for journalister

Norsk Redaktørforening har innhentet synspunkter fra en rekke redaksjoner på arbeidsforholdene for journalister i forbindelse med meklinger. Flere av redaksjonene som dekker meklinger tettest oppfatter arbeidsforholdene som vanskelige. 

Det handler om de rent fysiske arbeidsforholdene i korridoren utenfor Riksmeklerens kontor, og redaksjonene har gitt uttrykk for at de ønsker seg tilgang på strøm, nett, bord og stoler samt toalettfasiliteter. 

Spørsmålet om informasjon fra Riksmekleren i forbindelse med utviklingen i meklinger blir også tatt opp i brevet fra Norsk Redaktørforening. Tidligere i år tok Riksmekleren initiativ til et møte med NR etter en første henvendelse om arbeidsforholdene. Det er i etterkant av dette møtet at NR har foretatt en rundspørring blant medlemmene sine.

I brevet fra NR til Riksmekleren understreker NR at det er redaktørene i de enkelte mediehusene som har ansvaret for arbeidsforholdene til journalistene. "Men vi håper Riksmekleren likevel har interesse av å legge forholdene best mulig til rette for at mediene skal kunne rapportere fra meklingene og dermed også informere befolkningen om et dette viktige samfunnsområdet", heter det i henvendelsen fra Norsk Redaktørforening