Ber om ny vurdering av Breivik-opptak

Etter at vitnelistene og bevisoppgavene nå er fremlagt for retten, ber Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) nå Oslo tingrett om å gi tillatelse til kringkasting av avhørene av de såkalte "profesjonelle" vitnene i 22. juli-saken. Samtidig ber man om en ny vurdering av søknaden om å kringkasting av tiltaltes forklaring.

Med henvisning til den store interesse og det store engasjement som både fagmiljøer og allmennhet viser med hensyn til rettspleiens bruk av sakkyndige, ber NP og NR om at alle deler av Breiviks forklaring, som ikke direkte gjelder selve drapshandlingene, blir tillatt kringkastet. I tillegg anmodes det om at det gis tillatelse til kringkasting av blant annet de rettspsykiatrisk sakkyndige, med henvisning til den særlige interessen det er for spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet, samt andre vitner som åpenbart er stevnet for å kaste lys over samme tema. NP og NR skriver i brevet at dette i stor grad dreier seg om "profesjonelle" eller "offentlige personer" som er vel vant med å opptre i forsamlinger og i medier. Her kan du lese hele brevet fra NP og NR.