Derfor støtter vi Rolfsen

I en kronikk i Aftenposten denne uken gikk representanter for NR, NJ, NP, Fritt Ord og Norsk PEN ut med samlet støtte til filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen og hans sak i forbindelse med PSTs beslag av upublisert materiale hjemme hos filmskaperen. 

Tirsdag og onsdag neste uke møter Rolfsen i Høyesterett i den prinsipielt svært viktige saken.

”Kildevernet, det vil si retten for pressen til å motta informasjon og bringe den videre etter en journalistisk vurdering, er til for samfunnets beste. Retten til å kunne beskytte kildene er kjernen i kildevernet. Dette vernet og retten til å beskytte upublisert materiale skal sikre at samfunnet får frem verdifull informasjon uten at kilden løper noen risiko. Vi støtter Rolfsens sak fordi vi mener at kildevernet og vernet av upublisert materiale er en grunnleggende trygghet som skal finnes i samfunnet”, heter det blant annet.  

Les hele kronikken her.