EMD-dom vekker reaksjoner

Fersk dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg kan få konsekvenser for medienes ansvar for innhold i kommentarfeltene.

EMD avsa dommen, som gjelder et søksmål mot nettavisa Delfi i Estland, med 15 mot 2 stemmer. Dommen slår fast at store kommersielle medier har plikt til - på eget initiativ - å slette klart ulovlige ytringer ”uten forsinkelse”, skriver Journalisten

Bakgrunnen er en sak Delfi publiserte om et fergeselskap i 2006. I kommentarfeltet under artikkelen framkom grove kommentarer fra enkelte brukere. Etter seks uker ble Delfi kontaktet av fergeselskapets advokater, som krevde at nettavisa skulle slette kommentarene og betale en erstatning som tilsvarer 280.000 kroner. Delfi gikk med på å slette de omstridte kommentarene, men nektet å betale erstatning.

Dermed endte det med søksmål og Delfi ble dømt i estisk rett. Dommen endte i landets høyesterett, som fastholdt avgjørelsen. Delfi anket saken inn for EMD, med påstand om at dommen representerer en uforholdsmessig begrensning i Delfis rett til ytringsfrihet. EMD har imidlertid gitt de nasjonale domstolene i Estland medhold i at dette ikke er tilfelle.

Les dommen her.

- Dommen reiser viktige spørsmål knyttet til ansvaret for innhold i kommentarfelt. Hvorvidt den får konsekvenser for norske medier, er uavklart ennå, sier NRs generalsekretær Arne Jensen og lover mer informasjon til NR-medlemmene om kort tid.

Dette er et nederlag for pressefriheten og den frie debatt, mener flere presse- og rettighetsorganisasjoner som uttrykker stor skuffelse over dommen.

Jacob Mchangama, direktør for den danske juridiske tenketanken Justitia, sier til danske Journalisten at EMD-dommen er problematisk.

– Det er en svært uheldig dom for pressefriheten og en seier for krenkelseskulturen. Deres forkjempere kan nå gå på jakt i kommentarene på allverdens kommersielle nettsider og håpe på å få dømt det aktuelle mediet, mener Mchangama, ifølge Journalisten.