Det er kun publisering av valgresultater og valgdagsmålinger som er regulert i loven. Ellers er det fritt frem på valgdagen. (Foto: NTB Scanpix)

Fritt frem på valgdagen (nesten)

Med unntak av forbudet mot publisering av valgdagsmålinger er det fritt frem for å drive valgkampdekning også på selve valgdagen.

Norsk Redaktørforening får ved hvert valg spørsmål om det er spesielle regler eller begrensninger med hensyn til hva man på selve valgdagen kan publisere av stoff i tilknytning til valgkampen og valget. Svaret er at det i utgangspunktet ikke er noen formelle begrensninger på hva du kan publisere av valgstoff på valgdagen, verken juridisk eller etisk.  Med ett unntak: Det eneste du ikke kan publisere er resultater av valgresultater eller valgdagsmålinger, før valglokalene har stengt. Dette fremgår av valglovens valglovens § 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser:

"Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den dag eller de dager valget foregår, kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 21 på valgdagen mandag."

Regelen praktiseres svært strengt, og det er noen redaksjoner som har fått kraftige bøter for å overtre dette forbudet. Senest ved valget for to år siden ble Svelvikposten og NRK ilagt gebyrer på henholdsvis 50.000 kroner og 300.000 kroner for overtredelse av bestemmelsen. Svelvikposten publiserte resultater av forhåndsstemmer rundt en time og 20 minutter før valglokalene stengte, mens NRK - i forbindelse med et intervju med Arbeiderpartiets leder - publiserte resultatet fra valgdagsmålingen for dette partiet. Det skjedde 11 minutter før fristen. 

Her kan du lese vedtakene mot Svelvikposten og NRK.

Bortsett fra det er det fritt frem. Så vet vi at det er enkelte aviser som på selve valgdagen ikke publiserer typiske valgkampinnlegg, men det er altså mer et policyspørsmål.