Solveig Husøy tiltrer stillingen som assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening i august.

Her er NRs nye assisterende generalsekretær

Styret i Norsk Redaktørforening har ansatt Solveig Husøy (45) som assisterende generalsekretær i foreningen.

Husøy kommer fra stilling som redaksjonssjef for undersøkende journalistikk i NRKs Dokumentar- og samfunnsavdeling. Hun erstatter Reidun Kjelling Nybø som 1. mars i år tiltrådte som generalsekretær i foreningen.

NRs styreleder Eirik Hoff Lysholm er meget godt fornøyd med ansettelsen av Husøy.

– Vi har ansatt en assisterende generalsekretær med fersk operativ erfaring fra en av de redaksjonene i Norge som oftest møter de aller vanskeligste presseetiske dilemmaene. Gjennom en grundig ansettelsesprosess med flere gode kandidater har Solveig Husøy vist at hun har mange av de egenskapene vi mener Norsk Redaktørforening trenger for å løse oppgavene og utvikle organisasjonen videre. Solveig Husøy er genuint engasjert i redaktørstyrte mediers rolle i samfunnet, sier Lysholm. 

Solveig Husøy har over 20 års erfaring fra NRK, både som nettjournalist, forsideredigerer og som prosjektleder og redaksjonssjef i Dokumentar- og samfunnsavdelingen. De siste årene har hun hatt ansvar for de undersøkende redaksjonene i avdelingen - blant dem Brennpunkt, som tidligere i vår fikk SKUP-diplom for «Drapet i akebakken». Husøy har vært medlem av Norsk Redaktørforening siden 2017.

Husøy tiltrer stillingen i august og ser fram til oppstart:

– Jeg gleder meg stort til å bli en del av det dyktige teamet i Norsk Redaktørforening, og til å jobbe for og med norske redaktører. Redaktørforeningen gjør en viktig jobb som nettverk og bakrom for redaktører, og som forsvarer av ytringsfriheten, pressefriheten og redaktørinstituttet. Jeg ser fram til å være med å utvikle dette arbeidet videre, uttaler Husøy.

Også generalsekretær Reidun Kjelling Nybø er meget tilfreds med ansettelsen.

– Solveig Husøy har viktig kompetanse som vi trenger i NR-sekretariatet. Det er nødvendig at redaktørforeningen bistår redaktørene på et bredt område, og med denne ansettelsen vil vi også ha et godt utgangspunkt for nytenkning rundt arbeidsmetoder og møteplasser – samtidig som vi sikrer kontinuitet og lojalitet til NRs viktigste oppgaver, understreker Nybø.

–  Med Reidun Kjelling Nybø som generalsekretær, Solveig Husøy som assisterende generalsekretær og Arne Jensen som seniorrådgiver vil NR ha et meget kompetent team som kan sørge for at NR fortsetter den viktige jobben med å bistå norske redaktører, avslutter NRs styreleder Eirik Hoff Lysholm. 

For ytterligere informasjon – kontakt:

Eirik Hoff Lysholm tlf 41 63 60 10 - eirik.lysholm@dagsavisen.no

Solveig Husøy tlf 91 15 08 84 - solveig.husoy@nrk.no

Reidun Kjelling Nybø tlf 91 10 55 11 – rkn@nored.no