Gjermund Cappelen (er med en av sine forsvarer, Kaja de Vibe Maling) har gitt grønt lys for filming og fotografering av seg selv i forbindelse med domsavsigelsen. Eirik Jensen (i bakgrunnen) har sagt nei. (Foto: NTB Scanpix)

Jensen vil ikke filmes

Eirik Jensen har sagt nei til filming og fotografering av seg selv i forbindelse med domsavsigelsen mandag. Gjermund Cappelen derimot har gitt grønt lys.

Oslo tingrett har tidligere bestemt at mediene får filme og fotografere under domsavsigelsen i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Beslutningen ble meddelt Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i går, onsdag. Også under selve hovedforhandlingen ble det gjort unntak fra det alminnelige foto- og opptaksforbudet som gjelder i straffesaker, selv om mediene ikke fikk gjennomslag for alle sine ønsker med hensyn til dispensasjoner. Når dommen skal leses opp kan det altså sendes fra retten, men med en viss forsinkelse, noe som legger til rette for «vanlig pressefaglige og presseetiske vurderinger og ansvar», slik tingrettsdommer Kim Heger formulerer det.

Retten kan heller ikke avgjøre om de tiltalte skal kunne filmes. Norsk Redaktørforening har derfor, på vegne av mediene, forespurt Jensen og Cappelen via deres advokater. Jensen har gitt beskjed om at han ikke gir samtykke til filming og fotografering av seg selv i forbindelse med domsavsigelsen, mens Gjermund Cappelen har gitt slikt samtykke.

Dommen leses opp mandag 18. september klokka 9.30 i Oslo tingrett. Aktoratet har bedt om 21 års fengsel for Jensen og 18 års fengsel for Cappelen.

Rettssaken mot de to pågikk fra 9. januar til 23. mai. Den tidligere polititoppen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj fra 2001 til 2013. Gjermund Cappelen er tiltalt for å ha stått bak organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge. Cappelen erklærte seg skyldig da rettssaken startet.

Her kan du lese Oslo tingretts beslutning vedrørende filming av domsavsigelsen.