Justert "trusselbrev"

Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag har publisert en ny, revidert versjon av sitt felles "trusselbrev".

Brevet, som du finner her, inneholder felles råd fra de to redaksjonene om hvordan de skal forholde seg til trusler mot redaksjonene og redaksjonelle medarbeidere. Blant annet er det to organisasjonene klare i sitt råd om at alle trusler som oppleves om reelle bør politianmeldes, og at trusler ikke er en privatsak for den enkelte journalist, men noe som angår hele redaksjonen. Derfor er det også et redaktøransvar å håndtere trusler mot egne medarbeidere. "Trusselbrevet" ble første gang publisert i 2013, men er nå revidert, blant annet med korrekte henvisninger til de riktige relevante paragrafene i straffeloven. Det er aktualisert i forbindelse med blant annet de to trusseldommene som ble omtalt på nored.no tidligere denne måneden.