Lojalitetsplikten hindrer offentlig debatt

Over halvparten av de spurte i en undersøkelse blant offentlig ansatte mellomledere i Oslo og Akershus sier at kravet til lojalitet har gjort at de har vegret seg for å delta i offentlig debatt. Resultatene fra undersøkelsen presenteres og diskuteres på et åpent møte i regi av Oslo Redaktørforening i ettermiddag.

Oslo Redaktørforening har, ved hjelp av firmaet Infact, spurt offentlig ansatte mellomledere organisert i Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Politiets Fellesforbund om deres opplevelse av ytringsfrihet om eget arbeid.

Blant de organsierte i Politiets Fellesforbund sier to tredeler av de spurte at de har vegret seg for å delta i offentlig debatt på grunn av lojalitetsplikten. De samme tallene for Utdannngsforbundet og Sykepleierforbundet er henholdsvis 42 prosent og 50 prosent.

Samtidig svarer fra 50 til 72 prosent at lojalitetsplikten står sterkere enn ytringsfriheten på eget fagområde. Færre en ti prosent mener ytringsfriheten står sterkest.

Her kan du lese alle resultatene fra undersøkelsen.

Les mer om saken her og her.