NR vil ha med informasjonsfaglig kompetanse

Norsk Redaktørforening ber statsminister Jens Stoltenberg sørge for at 22.juli-kommisjonen blir satt opp med informasjonsfaglig kompetanse.
”Dette har ikke minst sammenheng med de forhåpninger som statsministeren selv og de fleste andre har uttalt etter terrorangrepet, om at vi må møte dette med enda mer åpenhet og enda mer demokrati”, skriver NRs generalsekretær i en epost til statsministeren. Eposten ble sendt i går, onsdag. Kommisjonen skal utnevnes i statsråd i morgen, fredag 12. august.

Her er hele teksten i NRs henvendelse til Regjeringen:
Til
Regjeringen
v/statsminister Jens Stoltenberg

22. JULI-KOMMISJONEN
Det framgår av mediene at den planlagte kommisjonen som skal kartlegge erfaringene etter attentatene 22. juli vil få et fåtall medlemmer og at det særlig skal legges vekt på at kommisjonen skal ha kompetanse på det juridiske, medisinske og politifaglige område. Vi har ingen problemer med å se betydningen av at disse kompetanseområdene må bli dekket av kommisjonen, men vi vil sterkt fremheve behovet for at kommisjonen også får kompetanse på det informasjonsfaglige område. Dette har ikke minst sammenheng med de forhåpninger som statsministeren selv og de fleste andre har uttalt etter terrorangrepet, om at vi må møte dette med enda mer åpenhet og enda mer demokrati. Det er i denne sammenheng av vesentlig betydning at kommisjonen ikke bare vurderer håndteringen av informasjonsformidling, varsling og kontakt med medier og allmennhet, men at arbeidet i kommisjonen i seg selv også preges av så stor løpende åpenhet som mulig.
Vi håper at regjeringen tar hensyn til dette ved sammensetningen av kommisjonen.
Med vennlig hilsen
NORSK REDAKTØRFORENING
Nils E. Øy
Generalsekretær