NRK skal være raus, reflektert og konsekvent

Her er NRKs retningslinjer for sitering og kreditering i nyhets- og aktualitetsproduksjon. Dokumentet er ikke formelt vedtatt i redaktørmøtet i NRK, og distriktsredaktør Kai Aage Pedersen i NRK Sogn og Fjordane som har ledet arbeidet, tar gjerne imot innspill fra NRs medlemmer.

Her er retningslinjene. Du kan laste ned hele dokumentet her.

Kreditering

 1. NRK skal ha en konsekvent og raus krediteringspraksis. Det styrker NRKs troverdighet å vise til kildene. Originalkilden skal krediteres tidlig i saken, og krediteringen skal være tydelig, også når vi gjør egen journalistikk. Originalkilden skal følge saken på nett og oppgis i nyhetssendinger, debatter og magasinprogrammer. Hvor lenge originalkilden skal krediteres avhenger av sakens utvikling og NRKs eget bidrag.  I tilfeller hvor saken setter agenda og blir en fellessak, skal legges vekt på følgende momenter i vurderingen om hvor lenge originalkilde skal krediteres::
  • Er hovedelementene i saken fra originalkilden?
  • Ligger det mye journalistisk arbeid bak den opprinnelige saken i redaksjonen som har laget den?
  • Ved avsløringer som har stor betydning for samfunnet skal originalkilden krediteres over et lengre tidsrom.
 2. NRK skal kreditere originalkilden når nyhetsbyråer som NTB sender ut saker. Byråer krediteres når de har egne saker, eller når de har lagt et journalistisk arbeid i å sette sammen flere kilder.
 3. NRK skal kreditere kilden som har nyheten først. Hvis to kilder melder det samme, skal vi normalt kreditere begge. Er det flere enn to kilder, krediterer  vi normalt ingen. Hvis flere medier i et konsern med avtale om stoffutveksling har samme sak, skal vi kreditere det mediet  som har skrevet saken.
 4. NRK skal lenke til originalartikkelen. Dette for at brukeren skal kunne ledes inn til originalkilden. Enkeltartikler får også en større "verdi" i søkemotorene ved at de lenkes til fra NRK.
 5. NRK skal ikke lenke til innhold som bryter med NRKs etiske vurderinger.  Dersom originalkilden har valgt en annen etisk linje enn NRK med hensyn til identifisering, bildebruk eller publisering av materiale som kan være lovstridig, skal vi som hovedregel ikke lenke til artikkel eller nettsted. Vi skal likevel som hovedregel kreditere kilden.
 6. NRK skal, når vi publiserer på sosiale medier,  som hovedregel kreditere originalkilden.
 7. NRK skal som hovedregel kreditere utenlandske medier etter samme regler som norske.

 

 

Sitering

 1. NRK skal bringe nyheter fra andre medier. Det er god presseskikk å oppgi kilden (kreditering) når opplysninger er hentet fra andre medier. Men NRK skal være varsomme med hvor mye vi skal gjengi (sitere) av det opprinnelige innholdet. NRK skal utvise god skikk ved å sitere korrekt og gjerne hente sitater fra forskjellige kilder.  Det er viktig å veie publikums informasjonsbehov opp mot mengden av innhold vi henter fra den opprinnelige saken.
 2. NRK skal begrense siteringen på en måte som gjør at det mest vesentlige innholdet kommer fram. Det er vanskelig å sette absolutte regler for dette, men det må være et mål at publikum får en vesentlig merverdi av å gå til den opprinnelige kilden.
 3. NRK skal ha samme praksis for innhold som ligger bak betalingsløsninger og for innhold som er fritt tilgjengelig, uavhengig av plattform.
 4. NRK skal etterstrebe å finne egne kilder og opplysninger i saker som vi velger å sitere.
 5. NRK skal som hovedregel ha samme praksis for sitering, også for utenlandske medier.

 

Bruk av nyhetsrett

Vi kan i enkelte tilfeller bruke nyhetsunntaket eller sitatretten til å benytte oss av innhold uten å måtte innhente samtykke fra den som har opphavsretten til innholdet. For NRK vil dette i første rekke gjelde bruk av lyd, bilder og video på alle plattformer, men retten gjelder i prinsippet også annen type innhold fra både norske og utenlandske opphavsmenn.

Forutsetningen for bruk av nyhetsretten er at åndsverket er knyttet til en dagshending.  Nyhetsretten kan også brukes over tid til oppfølging av saken hvis den utvikler seg.

 • Bruken av nyhetsretten skal alltid klareres av redaktør.
 • Pressefoto og nyhetsklipp fra andre kringkastere skal som hovedregel klareres, og betales for, på vanlig måte.
 • Verken nyhetsunntaket eller sitatretten skal brukes utelukkende for å unngå utgifter til klarering av opphavsrett.
 • Vi kan også bruke bilder, lyd og videoer av ukjente opphavsmenn på grunnlag av disse reglene, for eksempel hentet fra sosiale medier.
 • På nett vil bruken av video - og lydklipp basert på nyhetsrett være mer begrenset fordi sakene blir liggende tilgjengelig på nett til evig tid.
 • NRK skal uansett forsøke å få tak i opphavsmannen for å informere om at vi publiserer åndsverket.