Skattelistene publiseres fredag 27. oktober kl 0700. (Foto: NTB Scanpix)

Nå kan du bestille taxy og skattelister

Skattelistene for inntektsåret 2016 publiseres 27. oktober. Men du kan allerede nå bestille skattebehandlingsprogrammet taxy. Og fra 14. september kan du bestille skattelister fra skatteetaten.

Den eneste endringen fra tidligere år hva gjelder publisering av listene, er at tidspunktet forskyves fra kl 03.00 til kl 07.00. Det skjer blant annet etter anbefaling fra Norsk Redaktørforening.

I likhet med tidligere år, vil Norsk Redaktørforening også i år tilby skattebehandlingsprogrammet taxy til våre medlemmer. Programmet oppdateres og justeres hvert år, og i tillegg har vi en egen ekspert på vakt fra publiseringstidspunktet og noen timer utover. De som betaler avgiften på kr 750,- får tilgang til både programvare og support fredag 27. oktober.  Taxy bestiller du hos monica.andersen@nored.no eller på tlf 22405050. 

For å få tilgang til skattelistene, må redaksjonene bestille dem fra Skatteetaten. Det gjør du her.  Frist for å bestille er satt til 13. oktober for at man skal kunne få tilgang til skattelistene samtidig med at de offentliggjøres.  For bestillinger mottatt etter dette kan skatteetaten ikke garantere tilgang til skattelistene på utleggingstidspunktet.

Det er ansvarlig redaktør som kan bestille skattelister. Det må også undertegnes en avtale som regulerer bruken av skattelistene.  Avtalen kan lastes ned fra skatteetaten.no fra og med i dag, 14. september. Bekreftelse på godkjent bestilling, recordbeskrivelser, nødvendig informasjon om testfiler, krypteringsnøkler samt produksjonsdata blir sendt ut fortløpende som vanlig.

Skattelistene kommer på samme filformat som i fjor. Vi vil også i år ha en teknisk beredskap og assistanse i forbindelse med utsendelse av listene. Prisen for tilgang er i år  kr.  7 500,- (eks. mva) per liste.

 

Her er kontaktnummer for teknisk support for media:

Tlf: 22 07 76 90

Kl. 0900-1500

27/10: kl. 0700 - 2100

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Presse/Bestill-skattelister/

Også i år har det skapt en viss diskusjon at Dagens Næringsliv publisere enkelte skatteopplysninger lenge før selve listene legges ut. Det skyldes imidlertid at DN har benyttet seg av den muligheten alle medier har til å hente ut opplysninger om enkeltskatteytere hos kredittopplysningsselskapene. Sistnevnte mottar opplysninger løpende fra skatteetaten. 

- Dette er helt ordinær journalistisk virksomhet som kan gjøres når som helst på året, og har forsåvidt ikke noe å gjøre med publiseringen av de komplette listene. På den annen side gir det grunnlag for en debatt om hvorvidt publiseringen av skattetallene kan organiseres annerledes, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Skatteetaten har de siste årene  innført et mer løpende skatteoppgjør med hovedvekt i juni og frem mot siste utleggsdato i oktober. Et mer løpende skatteoppgjør har derimot ikke påvirket ordningen med skattelisteopplysninger for presse og publikum. Skatteetaten opplyser at de har gjort en juridisk vurdering av om skattelistene kan bli tilgjengelige puljevis fra og med første utlegg i juni, og ikke utelukkende som en komplett liste når alle skatteoppgjørene er sendt ut i oktober.  Vurdering er at skattlister kan publiseres fortløpende innenfor gjeldende rett. Videre er det gjort en vurdering av muligheten til å benytte eksisterende tekniske løsning for publisering av skattelistene til presse og publikum etterhvert som oppgjørene er klare i juni, august og oktober.

- Vår konklusjon er at en slik endring ikke kan gjennomføres fordi det vil gi uakseptabel høy risiko for feil og avvik i både skattelister og skatteoppgjør, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter, i en melding fra Skattedirektøratet.

Skatteetaten distribuerer skattelisteopplysninger løpende for at finans- og kredittopplysningsvirksomheter skal få tilgang til oppdaterte og korrekte opplysninger fra første utleggsdato i juni og ut året.  Slik virksomhet er regulert blant annet gjennom personvernregelverket,  vilkår gitt i konsesjon fra Datatilsynet og unntak fra taushetsplikten  i skatteforvaltningsloven. Pressens tilgang til skattelister er uttømmende regulert i skatteforvaltningsloven paragraf  9-7.

-  Vi har også vurdert om pressen kan få utvidet eller endret tilgang til skatteopplysninger på lik linje med finans- og kredittopplysningsvirksomheter. Slik tilgang forutsetter eksplisitt unntak fra taushetsplikten.  En endring av dagens praksis vil forutsette lovendringer for at pressen skal kunne gis tilgang til eksisterende distribusjonsløsning  på lik linje som finans- og kredittopplysningsvirksomheter, sier Holter.

Pressen kan til journalistisk virksomhet innhente opplysninger om enkeltskattytere fra kredittopplysningsselskapene. Det betyr at pressen kan kjøpe tilgang til skatteopplysninger før samlet skatteliste er gjort tilgjengelig av Skatteetaten. 

- Det er ikke tatt initiativ til noen endringer fra vår side på dette området, sier Holter, som imidlertid har et ønske om at det oppgis kilde for slike opplysninger, slik at man unngår spekulasjoner om lekkasjer fra Skatteetatens side.