Nye regler for skattelister er vedtatt

Stortinget vedtok fredag 17. juni forslaget om endring i ligningsloven om medienes bruk av skattelister. Vedtaket er i tråd med regjeringens forslag og slik at reglene trer i kraft straks.

Det var regjeringens flertall i Finanskomiteen og i Stortinget som stilte seg bak den foreslåtte endringen, sammen med Venstre, mens de øvrige partier hadde ulike holdninger til forslaget. Alle partiene ga imidlertid oppslutning om den generelle innstramming i spredningen av skattelistene. Fremskrittspartiets representanter i komiteen ønsket fullstendig forbud mot offentliggjøring av skattelister, Høyres representanter støttet forslagets hovedinnhold, men ønsket avkortet utleggingstiden for publikum til tre uker, Kristelig Folkepartis representant var den eneste som støtte presseorganisasjonenes ønske om at medienes lister skulle inneholde kjønns- og fødselsdata, samt tilgang for frilansjournalister.

Flertallet uttaler i innstillingen at den nye bestemmelsen ”ikke skal forstås slik at man legger journalistiske begrensninger. Begrensningene er ment i forhold til publisering på internett eller overlevering av hele eller deler av listen til andre. Det skal være slik at pressen kan plukke ut personer fra listene for å lage saker som ivaretar pressens rolle som en samfunnskritisk aktør ovenfor myndighetene og samfunnsutvikling. Det betyr at lister over kommunenes ti rikeste, folkevalgtes inntekt, osv. skal også i framtiden være mulig å publisere.” Du kan lese komiteens innstilling og Stortingets vedtak her.