Det var stor oppmerksomhet rundt Ulrik Imtiaz Rolfsen da PSTs beslag hos ham ble behandlet av Høyesterett i november 2015.

Foto: NTB/scanpix

Rolfsen-kjennelsen kåret til verdens beste dom

Det amerikanske prestisjeuniversitet Columbia har kåret filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsens seier over PST i Høyesterett for fjorårets juridiske avgjørelse.

20. november 2015 falt dommen i Høyesterett. PST fikk ikke innsyn i upublisert materiale beslaglagt hjemme hos filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen i etterforskningen av Ubaydullah Hussain og en terrorsiktet 18-åring. 

Høyesterettsdommer Arne Ringnes slo fast at Rolfsens filmprosjekt er i kjernen av undersøkende journalistikk. Både Oslo tingrett og en enstemmig lagmannsrett hadde kommet til at beslaget var lovlig. Men Rolfsen anket dommen til Høyesterett, som enstemmig kom til motsatt slutning.

Det er Høyesteretts kjennelse som nå lovprises av Columbia University i New York.

I pressemeldingen fremheves det at kjennelsen var enstemmig og at Høyesterett la vekt på å beskytte journalistiske kilder til tross for at det var en antiterror-etterforskning.

«I motsetning til den omfattende internasjonale tendensen til å ofre ytringsfriheten i krisetider, anerkjenner denne kjennelsen den avgjørende betydningen av en fri presse», heter det i pressemeldingen

Vidar Strømme i advokatfirmaet Schjødt representerte Norsk Redaktørforening i saken, og han synes prisen er gledelig.

- Høyesterett er i verdenstoppen når det gjelder å vurdere ytringsfrihetsspørsmål. De har vært ytringsfrihetens vokter i Norge, men det er første gang de tildeles en slik pris internasjonalt. Det er gledelig å ha vært med på grunnlaget for en slik avgjørelse, sier advokat Strømme til Aftenposten.

Da dommen falt i Høyesterett uttalte NRs generalsekretær Arne Jensen at Høyesterett har styrket og understreket viktigheten av kildevernet som en sentral søyle i et demokratisk samfunn.