Sammen om lobbyregister

Norsk Presseforbund (NP), Norsk Redaktørforening (NR), Kommunikasjonsforeningen (KF) og Tarnsparency International Norge (TI) står i dag sammen utenfor Stortinget for å markere behovet for å innføre et eget lobbyregister.

- Vi tror at alle vil tjene på et politisk system som er mer gjennomsiktig når det kommer til politiske påvirkningsprosesser, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen. Mandag er det nøyaktig en måned til presidentskapet skal gi sin innstilling til Venstres forslag om å innføre et lobbyregister i Norge. - Dersom dette forslaget blir nedstemt, risikerer vi at det tar minst fire nye år før det på ny kommer en reell mulighet til å få innført en registreringsordning for lobbyvirksomhet, fortsetter Manus. Sammen presenterer Presseforbundet, Redaktørforeningen, Transparency International Norge og Kommunikasjonsforeningen nå et konkret forslag til struktur for et norsk lobbyregister:

  •    Registreringen må være obligatorisk.
  •    Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involvert i forberedelsene må registreres.
  •    Politikeren som møter lobbyisten må registreres.
  •    Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer.
  •   Formålet med kontakten må oppgis, dvs. hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder.
  •   Registeret må være elektronisk søkbart for alle.

 De fire organisasjonene har tro på at en registreringsordning etter denne strukturen vil gi et godt innsyn i påvirkningen av politiske myndigheter som finner sted i Norge.I dagens DN har de sammen skrevet en kronikk om saken.

 - Nå inviterer vi motstanderne til å forklare hvorfor de mener et slikt register vil være uheldig, avslutter Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Presseforbundet.

 

Mandag 27. januar fra kl. 10 finner du lederne for Presseforbundet, Kommunikasjonsforeningen, Transparency International Norge og Redaktørforeningen foran Stortinget. Vi oppfordrer de som besøker politikerne til å registrere seg etter vår mal i vårt eget register. For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

 Therese Manus, daglig leder, Norsk kommunikasjonsforening, tlf.: 480 64 462

Guro Slettemark, generalsekretær, Transparency International Norge, tlf.: 908 74 626

Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær, Norsk Presseforbund, tlf.: 982 03 070

Arne Jensen, generalsekretær, Norsk Redaktørforening, tlf.: 907 78 747