(Foto: fra strømmingen)

Se opptak fra arkivdebatt her

Er arkivering en kjedelig tidstyv eller helt grunnleggende for demokratiet? Temaet ble diskutert under Arendalsuka i et arrangement i regi av Arkivverket og Norsk Redaktørforening. Se opptak her.

En fersk rapport laget på oppdrag fra Arkivverket viser at mangelfull arkivering koster Norge dyrt. Nesten 70 prosent av respondentene i undersøkelsen svarer at de ikke arkiverer all informasjon som er arkivpliktig. 

Her er opptak fra arkivdebatten som fant sted mandag 16. august. 

I panelet:

  • Hanne Harlem, sivilombud
  • Tron Strand, leder av Pressens Offentlighetsutvalg og journalist i BT
  • Trond Giske, Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson
  • Tor Allstrin, juridisk direktør i KS

Debattleder var Kjetil Sviland (Arkivverket)

Etter debatten kommenterte ass. generalsekretær i NR, Reidun Kjelling Nybø og riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverket debatten.