Utfordret stortingspresidenten til å gratulere Snowden

NRs styreleder Harald Stanghelle utfordret onsdag stortingspresident Olemic Thommessen til å gratulere Edward Snowden med Bjørnson-prisen.

Det skjedde i forbindelse med en aksjonen "Stand Up for Truth" foran Stortinget onsdag. Denne er den del av en større markering for varslere i London, Stockholm, Berlin, Reykjavik og Oslo. Fem kjente amerikanske whistleblowers med Pentagon-papirenes varsler Daniel Ellsberg i spissen, deltok først på markeringen og deretter på en rundebordskonferanse på Litteraturhuset. Se hele programmet her.

Budskapet bak aksjonen er: Samfunnet vårt trenger varslere - whistleblowers - som samarbeider med journalister. Demokratier må ha informerte innbyggere og sann informasjon. Masseovervåking og makt uten kontroll skaper usikre og farlige samfunn. Varslere er demokratiets sikkerhetsventiler og trenger støtte og sikres anonymitet.

- Lenge hadde vi håpa at varslarar hadde romslegare kår i eit stadig meir liberalt samfunn. At vi tålte dei opne, kritiske inspela. At røystene innanfrå var velkomne avdi det dei avslørte forbetre oss som samfunn. I dag må vi erkjenna at trua på at varslarar ville verta sett pris på var ein illusjon.

Slik åpner NRs styreleder og redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle sin appell foran Stortinget.

Han viste til at det bare er en måned siden tillitsmannen Jan Erik Skog og politimannen Robin Schaefer mottok Fritt Ord-prisen og at verken politidirektøren eller justisministeren så noen grunn til å gratulere Schaefer og takke ham for innsatsen. 

Det var bakgrunnen for at Stanghelle utfordret stortingspresident Olemic Thommessen til å gratulere Edward Snowden med Bjørnson-prisen.

- Gjennom heile fjoråret heldt du talar om ideala og motet Grunnlovsjubileet minna oss om. Hvis du meinte alvor med alle orda, herr stortingspresident, ja, så er det minste vi kan forventa av deg at du her og no erkjenner kor avgjerande Snowdens innsats har vore for eit opnare samfunn, sa Stanghelle.

Les hele appellen til Harald Stanghelle her.

Her er fem tiltak Norsk Presseforbund mener må til for å verne varslerne.