Vil fjerne redaktøransvaret

Medieansvarsutvalget vil ikke innføre noen egen mediansvarslov, og opphever tvertimot det særskilte redaktøransvaret. Innstillingen er avgitt som NOU 2011:12 "Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag".

Det ble - ikke uventet - dissens i det såkalte medieansvarsutvalget, som har hatt i oppgave å utrede alternativer for et fremtidig medieansvar i Norge. Utvalget avviser tanken om et medieombud, og viser til at dagens selvdømmeordning fungerer godt. Men flertallet avviser også hele tanken om en egen medieansvarslov, slik bransjen har gått inn for. I stedet for å utvide dagens særskilte redaktøransvar til et eneansvar, slik medieorganisasjonene har ønsket - og slik det er i Sverige - vil flertallet i stedet avvikle hele det særskilte redaktøransvaret. Dermed blir det heller ikke noe særskilt redaktøransvar på nettet. Flertallet ønsker heller ikke å styrke innholdet i kildervernet, men mener at kildevern også skal kunne påberopes av bloggere og andre.
Her kan du lese utvalgets utredning, sammendraget og kulturdepartementets pressemelding. Her kan du lese noen av innleggene i debatten.