Vil ha endring i ukeavis-støtte

Norsk Redaktørforening (NR) ber Kulturdepartementet overføre forvaltningen av støtten til ukeaviser fra Norsk Kulturråd til Medietilsynet.

NR begrunner forslaget med at støtten til ukeaviser og periodiske publikasjoner i størst mulig grad bør fristilles fra "potensielle bindinger" og tildeles på mest mulig nøytralt grunnlag. Støtten til "Ymse publikasjoner", som tidligere ble fordelt av Stortinget direkte, ble i 2006 overført til Norsk Kulturråd. Etter det har det vært sterk strid om både kriteriene for tildeling av støtte og det skjønnet som kulturrådet har utøvd i så måte. Her kan du lese hele brevet fra Norsk Redaktørforening. Her kan du lese oversikten over årets tildelinger.