Vil vurdere å utvide nullmomsen

Stortinget ber regjeringen vurdere utvidelse av momsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2017. Det går fram av avtalen om statsbudsjettet som regjeringspartiene Høyre og Frp har inngått med KrF og Venstre. Her er avtaledokumentene.

Her er verbalavtalen om statsbudsjettet.

Her er tallgrunnlaget.

Venstre og KrF har fått med seg regjeringspartiene på å reversere kuttet i pressestøtten på ti millioner kroner. Dermed videreføres produksjonstilskuddet på samme nivå med i år, på 313 millioner kroner, neste år. 

I tillegg heter det i punkt 44 i avtalen at "Stortinget ber regjeringen vurdere utvidelse av momsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk og komme tilbake i RNB 2017."

Hva NRK-lisensen vil bli neste år, gir budsjettavtalen imidlertid ikke noe svar på. Regjeringen har foreslått å fryse lisensen på samme nivå som i år. NRK har selv ønsket seg 30 kroner i lisensøkning.

Mediepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold i KrF sier til Journalisten at NRK-lisensens skjebne nå skal avgjøres i Familie- og kulturkomiteen, der Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti sitter.