Ytringsfrihet for offentlig ansatte?

Hvordan er den reelle ytringsfriheten for offentlig ansatte i Oslo og Akershus? Oslo redaktørforening har i samarbeid med Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Politiets Fellesforbund undersøkt om munnkurver og taushetskrav overskygger ytringsretten.

Resultatene presenteres på et åpent møte på Høgskolen i Oslo, auditorium S141, Pilestredet 48, torsdag 30. januar kl 17.00. Panel med blant andre:

  • Ahusdirektør Stein Vaaler
  • Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Terje Vilno
  • Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen
  • Møteleder: Terje Svabø

Påmelding til Monica Andersen, NR-sekretariatet - tlf 22405050 - monica.andersen@nored.no